eu-flag_yellow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja Burak Cukrowy Od Pola Do Stołu mająca na celu opracowanie udoskonalonej technologii uprawy buraka cukrowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014- 2020.

Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie plonowania buraka cukrowego i poprawienie jego jakości i bezpieczeństwa oraz dostosowanie technologii uprawy do założeń odnoszącego się do ochrony środowiska „Zielonego Ładu”, a także wycofywania z użytku kolejnych substancji aktywnych służących do zwalczania chwościka buraka.

PROW-2014-2020-logo-kolor
Operacja

Burak Cukrowy

Od Pola Do Stołu

mająca na celu opracowanie udoskonalonej technologii uprawy buraka cukrowego

Cel operacji

Operacja ma na celu opracowanie udoskonalonej technologii uprawy buraka cukrowego stanowiącej rozwiązanie innowacyjne w skali międzynarodowej, które przyczyni się do poprawy wyników gospodarczych podmiotów zajmujących się produkcją roślinną - uprawą buraka cukrowego

Efekty operacji

Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia plonowania tego produktu rolnego i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa, dostosowania technologii uprawy do założeń odnoszącego się do ochrony środowiska "Zielonego Ładu", a także do wycofywania z użytku kolejnych substancji aktywnych służących do zwalczania chwościka buraka.

Efektami działań podjętych w ramach operacji będą:

  • kompletna technologia uprawy buraka cukrowego wraz z wytycznymi dla rolników do jej stosowania, która będzie dostosowana do wymogów UE.
  • zmiana technologii w zakresie zabiegów związanych z ochroną buraka, tj. zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin i włączenie w zabiegi preparatu mikrobiologicznego.
  • przebadany i przetestowany na różnych odmianach buraka preparat mikrobiologiczny stanowiący element udoskonalonej technologii.
  • wytyczne co do produkcji preparatu mikrobiologicznego na skalę przemysłową.
  • stworzenie systemu wspomagania decyzji dla rolników.
burak cukrowy uprawa

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja Działanie 16 „Współpraca”.

Beneficjent:
Polskie Konsorcjum Badań nad Burakiem Cukrowym