Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja Burak Cukrowy Od Pola Do Stołu mająca na celu opracowanie udoskonalonej technologii uprawy buraka cukrowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014- 2020.

Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie plonowania buraka cukrowego i poprawienie jego jakości i bezpieczeństwa oraz dostosowanie technologii uprawy do założeń odnoszącego się do ochrony środowiska „Zielonego Ładu”, a także wycofywania z użytku kolejnych substancji aktywnych służących do zwalczania chwościka buraka.

Cel operacji

Operacja ma na celu opracowanie udoskonalonej technologii uprawy buraka cukrowego stanowiącej rozwiązanie innowacyjne w skali międzynarodowej, które przyczyni się do poprawy wyników gospodarczych podmiotów zajmujących się produkcją roślinną - uprawą buraka cukrowego

Efekty operacji

Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia plonowania tego produktu rolnego i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa, dostosowania technologii uprawy do założeń odnoszącego się do ochrony środowiska "Zielonego Ładu", a także do wycofywania z użytku kolejnych substancji aktywnych służących do zwalczania chwościka buraka.

Efektami działań podjętych w ramach operacji będą:

  • kompletna technologia uprawy buraka cukrowego wraz z wytycznymi dla rolników do jej stosowania, która będzie dostosowana do wymogów UE.
  • zmiana technologii w zakresie zabiegów związanych z ochroną buraka, tj. zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin i włączenie w zabiegi preparatu mikrobiologicznego.
  • przebadany i przetestowany na różnych odmianach buraka preparat mikrobiologiczny stanowiący element udoskonalonej technologii.
  • wytyczne co do produkcji preparatu mikrobiologicznego na skalę przemysłową.
  • stworzenie systemu wspomagania decyzji dla rolników.
burak cukrowy uprawa

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja Działanie 16 „Współpraca”.

Beneficjent:
Polskie Konsorcjum Badań nad Burakiem Cukrowym