Aktualności, ETAP I

I etap badań w ramach projektu

ETAP I.

Analiza aktualnej sytuacji zagrożeń upraw buraków cukrowych w różnych regionach kraju

W celu dokonania ocen polowych podzielono teren całej Polski na 4 regiony

Region I – woj. zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko- pomorskie

Region II – woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie

Region III – woj. Małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie

Region IV - woj. łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko- mazurskie

Obserwacji dokonywano w trzech fazach rozwoju roślin: BBCH 31, BBCH 39, BBCH 42.

Region I.

  • Średnia temperatura powietrza w czasie sezonu wegetacyjnego była wyższa w stosunku do poprzednich sezonów i sprzyjała rozwojowi chorób grzybowych.
  • Występowanie chwościka buraka obserwowano we wszystkich lokalizacjach.
  • Mączniak prawdziwy nie występował, bądź występował w niewielkim nasileniu w trzecim terminie lustracji.
  • Na plantacjach nie występowała rdza buraka.
  • W ostatnim terminie lustracji presja ze strony chorób grzybowych wynosiła 45%.

Region II

  • Średnia temperatura powietrza w czasie sezonu wegetacyjnego była wyższa w stosunku do poprzednich sezonów. Częste opady i wysoka temperatura sprzyjały rozwojowi chorób.
  • Występowanie chwościka buraka obserwowano we wszystkich lokalizacjach.
  • Mączniak prawdziwy nie występował, bądź występował w niewielkim nasileniu w trzecim terminie lustracji.
  • Na kilku plantacjach zaobserwowano występowanie rdzy buraka.
  • W ostatnim terminie lustracji presja ze strony chorób grzybowych wynosiła 45%.

Region III

  • Średnia temperatura powietrza w czasie sezonu wegetacyjnego była wyższa w stosunku do poprzednich sezonów. Częste opady i wysoka temperatura sprzyjały rozwojowi chorób.
  • Występowanie chwościka buraka obserwowano we wszystkich lokalizacjach.
  • Mączniak prawdziwy nie występował, bądź występował w niewielkim nasileniu w trzecim terminie lustracji.
  • Nie zaobserwowano występowanie rdzy buraka.
  • W ostatnim terminie lustracji presja ze strony chorób grzybowych wynosiła 45%.

Region IV

  • Wysoka temperatura powietrza w ciągu dnia i nocy, sprzyjała rozwojowi chorób grzybowych.
  • W trakcie sezonu wegetacyjnego opady atmosferyczne były umiarkowane i nie występowała susza.
  • Występowanie chwościka buraka obserwowano we wszystkich lokalizacjach.
  • Mączniak prawdziwy nie występował, bądź występował w niewielkim nasileniu w trzecim terminie lustracji.
  • W kilku lokalizacjach zaobserwowano występowanie rdzy buraka.
  • W ostatnim terminie lustracji presja ze strony chorób grzybowych wynosiła 45%.

Rysunek 1. Plantacja zakrywająca międzyrzędzia w 20%. BBCH32

Rysunek 2. Plantacja zakrywająca międzyrzędzia w 30 %. BBCH30.

Rysunek 3. Plantacja zakrywająca międzyrzędzia w 70%. BBCH37.

Rysunek 4. Plantacja wolna od chwościka burakowego

Rośliny porażone przez chwościka buraka: