Aktualności, ETAP II

II Etap, Działanie 2/2

Cel: Analiza jakości preparatu mikrobiologicznego wykorzystywanego w nowej technologii produkcji buraka cukrowego

Działanie:

  • Oznaczenie liczebności bakterii w dostarczonym preparacie mikrobiologicznym- technika posiewów na podłoża ogólne

  • Określenie stosunku form wegetatywnych bakterii do form przetrwalnikujących

W celu określenia ogólnej liczby drobnoustrojów oraz liczby przetrwalników, dla każdego z dostarczonych preparatów biologicznych wykonano posiewy mikrobiologiczne na podłoże TSA. W celu określenia stosunku form wegetatywnych bakterii do form przetrwalnikujących, obliczono współczynnik konwersji Z, określający jaki % komórek wytworzyło przetrwalniki.

Zdjęcie. Obraz makroskopowy wyrosłych kolonii bakteryjnych na podłożu TSA. Posiew w kierunku oznaczenia ogólnej liczby drobnoustrojów.

Zdjęcie. Obraz makroskopowy wyrosłych kolonii bakteryjnych na podłożu TSA. Posiew w kierunku oznaczenia liczby przetrwalników.

Ogólna liczba drobnoustrojów w uzyskanych preparatach była wysoka i mieściła się w zakresie od 4,4×108 do 2,44×109 jtk/ml.

Wykres. Liczebność mikroorganizmów w badanych preparatach biologicznych na podłożu TSA.