Aktualności, ETAP II

II Etap, działanie 3/1

Cel: Określenie wpływu preparatu mikrobiologicznego na rozwój roślin i redukcję ich stresu wywołanego przez różne czynniki oraz wyznaczenie dawek preparatu do badań polowych nad technologią produkcji buraka cukrowego

Badane odmiany buraka cukrowego: Kujavia, Mazur, Traper.

Działania:

1. Przeprowadzenie wizualnych ocen różnych odmian buraków cukrowych pod kątem wigoru roślin oraz fitotoksyczności wykonywanych 7, 14, 21, 28 dni po aplikacji preparatu mikrobiologicznego w dwóch dawkach – 0,25 oraz 0,5 l/ha.

Zdjęcie 1. Wigor roślin po zastosowaniu różnych dawek preparatu mikrobiologicznego (kontrola – pierwsza z lewej)

  • Otrzymane wyniki wskazują, że rośliny cechowały się najlepszym wigorem po zastosowaniu preparatu mikrobiologicznego w dawce 0,5 l/ha.
  • W żadnej z kombinacji nie stwierdzono fitotoksycznego wpływu preparatu mikrobiologicznego na roślinach buraka cukrowego.

2. Wykonanie pomiarów fluorescencji chlorofilu wykonywanych 3 i 10 dni po aplikacji preparatu mikrobiologicznego.

Zdjęcie 2. Przygotowanie roślin do wykonywania pomiaru fluorescencji chlorofilu.

Tabela 1. Pomiary fluorescencji po zastosowaniu preparatu mikrobiologicznego

  • Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie preparatu mikrobiologicznego przyczyniło się do wzrostu wartości parametru Fv/m, co świadczy o wyższej aktywności fotochemicznej aparatu fotosyntetycznego. Dotyczy to zwłaszcza dawki 0,5 l/ha.

3. Dokonanie wizualnych ocen skuteczności działania preparatu mikrobiologicznego na ograniczanie stresu roślin wywołanego aplikacją herbicydów lub niedoborem wody [%].

Zdjęcie 3. Wpływ preparatu mikrobiologicznego na ograniczenie stresu suszy (kontrola – pierwsza z lewej)

Wykres 1. Wpływ preparatu mikrobiologicznego na wysokość i świeżą masę roślin w warunkach stresu suszy.

Zdjęcie 4. Wpływ preparatu mikrobiologicznego na ograniczenie stresu herbicydowego (kontrola – pierwsza z lewej)

Wykres 2. Wpływ preparatu mikrobiologicznego na wigor roślin w warunkach stresu herbicydowego.

  • Zastosowanie preparatu mikrobiologicznego przyczyniło się do ograniczenia stresu suszy na roślinach buraka, co potwierdzono dla wszystkich badanych parametrów. Dotyczy to zwłaszcza dawki 0,5 l/ha.
  • Zastosowanie preparatu mikrobiologicznego przyczyniło się do ograniczenia stresu herbicydowego na roślinach buraka, co potwierdzono dla wszystkich badanych parametrów. Dotyczy to zwłaszcza dawki 0,5 l/ha.