Aktualności, ETAP II

II Etap, działanie 3/2

Cel: Określenie wpływu preparatu mikrobiologicznego na rozwój roślin i redukcję ich stresu wywołanego przez różne czynniki oraz wyznaczenie dawek preparatu do badań polowych nad technologią produkcji buraka cukrowego

Badane odmiany buraka cukrowego: Kujavia, Mazur, Traper.

Działanie:

1. Przeprowadzenie wizualnych ocen skuteczności działania preparatu mikrobiologicznego w ograniczaniu rozwoju chwościka buraka [%].

Zdjęcie 1. Rośliny buraka cukrowego zainokulowane chwościkiem buraka.

Wykres. Wpływ preparatu mikrobiologicznego na ograniczenie rozwoju chwościka buraka.

 • Zastosowanie preparatu mikrobiologicznego przyczyniło się do ograniczenia porażenia roślin chwościkiem buraka. Dotyczy to zwłaszcza dawki 0,5 l/ha.

2. Analiza mieszalności preparatu mikrobiologicznego z chemicznymi środkami ochrony roślin.

Analizowane preparaty:

 • Fungicydy:
  • Bicanta - azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 125 g/l, difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 125 g/l.
  • Difto 250 EC – difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l
  • Verydor - mefentriflukonazol (substancja z grupy triazoli) – 100 g/l, fluksapyroksad (substancja z grupy karboksyamidów) - 50 g/l
 • Herbicydy:
  • Bettix 70 WG - metamitron (związek z grupy triazynonów) – 70%
  • Conviso One - tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) – 30 g/l (2,92%)
  • Iridion 500 S.C. - lenacyl (związek z grupy uracyli) 500 g/l (44,25%)
 • Insektycydy:
  • Teppeki 50 WG - flonikamid (związek z grupy karboksamidów ) - 500 g/kg (50%)
  • Delta 50 EW - deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %)
  • Mavrik Vita 240 EW - tau-fluwalinat (związek z grupy pyretroidów) - 240 g/l (22,06%)

Tabela. Analiza mieszalności preparatu mikrobiologicznego z chemicznymi środkami ochrony roślin

3. Wytyczne do sposobu aplikacji preparatu mikrobiologicznego wykorzystywanego w technologii produkcji buraka cukrowego

 1. Preparat mikrobiologiczny powinien być aplikowany w dawce 0,5 l/ha.
 2. Preparat mikrobiologiczny może być wykorzystany do redukcji stresu suszy – powinien być aplikowany przed wystąpieniem niedoborów wody.
 3. Preparat mikrobiologiczny może być aplikowany w celu ograniczenia stresu herbicydowego – powinien być aplikowany krótko po aplikacji herbicydu.
 4. Zastosowanie preparatu mikrobiologicznego po wystąpieniu pierwszych objawów chwościka buraka przyczynia się do ograniczenia porażenia roślin.